Gevaarsymbolen

Indien een product is voorzien van een gevaarsymbool, wees dan extra voorzichtig!! Ook als er geen gevaarsymbool op een product wordt weergegeven is zorgvuldigheid geboden!


Xi: irriterend Kan ontstekingen van de huid, de slijmvliezen of de ogen veroorzaken bij direct, langdurig of herhaald contact.
Xn: schadelijk Kan bij inademing, bij inslikken of via de huid gevaar voor de gezondheid opleveren.


F: licht ontvlambaar Deze stoffen ontbranden makkelijk in aanwezigheid van een vlam, warmtebron (heet oppervlak) of een vonk
F+: zeer licht ontvlambaar Deze stoffen kunnen zeer makkelijk door een ontstekingsbron (vlam, vonk) tot ontbranding gebracht worden zelfs bij temperaturen onder 0°C


T: giftig Kan bij inademing, inslikken of opname door de huid, reeds bij kleine hoeveelheden gevaar voor de gezondheid opleveren of zelfs de dood veroorzaken.
T+: zeer giftig Kan bij inademing, inslikken of opname door de huid, reeds bij zeer kleine hoeveelheden gevaar voor de gezondheid opleveren of zelfs de dood veroorzaken.


C: corrosief, bijtend Kan ernstige brandwonden van huid of slijmvliezen veroorzaken.

1194097 bezoekers (2812889 hits) sinds 2-8-2010
Powered by webXpress